Rekisterinpitäjä:

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry
Kaironiementie 15
39700 PARKANO

info@lhgeopark.fi

Keräämme Lhgeopark-verkkokaupan käyttäjien henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat
- Sinä itse
- yhdistyksemme ja sen työntekijät
- yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle.

Säilytämme henkilötietojasi sähköpostiarkistossa niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen edellyttää.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.